Vælg en side

Selvom det er dyrere at få professionel hjælp til din hulmursisolering, så kan du stadig spare penge ved at ansøge om energifradrag under “Bygningspuljen”. Tilskuddet skal bruges til fradrag på den samlede arbejdsløn for udførelse af isoleringsopgaver, og det kan spare dig op til en stor del af den samlede investering.

Når du ansøger om tilskud skal du være opmærksom på følgende:

  • Ansøgningsperioderne er begrænset og åbner ofte efter en bestemt dato.
  • Du skal kræve en faktura som specifikt opdeler udgiften til arbejdsløn og isoleringsmaterialer.
  • Indberet dine udgifter på SKAT.dk under rubrik 460 (håndværkerfradrag).

Ved at ansøge om energifradrag får du mulighed for at spare penge og samtidig gøre noget godt for miljøet.

Når du har ansøgt om energifradrag skal det være udfyldt korrekt og kunne verificeres, så altid sikkerhedskopiér din ansøgning og tag skærmbilleder af din online-ansøgning. Så kan du se, hvad der blev indsendt på det tidspunkt.

Forskellen mellem isolering og energifradrag er stor, men det betyder ikke at du skal være bekymret. Dygtigt håndværk kan sikre at du får de bedste resultater og dermed den største besparelse.

Hvis du har flere spørgsmål til energifradrag, bør du kontakte Skat for yderligere information og rådgivning.

Husk at hulmursisolering er en stor investering, så undersøg altid først de forskellige muligheder, så du kan spare penge samtidig med at du miljøvenligt isolerer din bolig!

Hvordan kan jeg søge om energifradrag?

Det bedste er at kontakte SKAT for at få et overblik over hvilke projekter du kan søge om støtte til, samt hvor meget tilskud du kan få. Du kan også besøge deres hjemmeside for at finde vigtig information om energifradrag, herunder tidsfristen for ansøgninger, krav til dokumentation og nyheder mv.

Du skal først udfylde den online ansøgning, som kan findes på SKAT.dk’s hjemmeside. Derefter skal du indsende dokumentation og fakturaer for din hulmursisolering sammen med din ansøgning.

SKAT vil herefter gennemgå og godkende din ansøgning inden for et par uger. Når den er godkendt, vil du modtage det tilskud som angivet i ansøgningen.

Husk at hvis du ønsker at få mest muligt ud af dit energitilskud, så skal du planlægge din isolering omhyggeligt. Få kvalitet og profesionelt arbejde fra et godkendt håndværkerfirma, så du kan føle dig tryg og ved at du har gjort det bedste for dit hjem.

Håndværkerfradrag kan være en stor økonomisk hjælp og dermed give dig mulighed for at investere i nye materialer, såsom moderne isoleringsmaterialer til din bolig. På den måde sikrer du dig at dit hjem er godt isoleret og miljøvenligt.